Sen tarkoitus on muuttaa koko elämä - siis Jeesuksen ylösnousemuksen

                                                            (Pääisäissaarna 220408) 

Insinöörit rakensivat hienon laitteen. Siinä oli pyöriä, hammasrattaita, vetoakseleita, johtoja, käämejä ja virtapiirejä. Kun viimeinenkin osa saatiin paikalleen, oli aika kokeilla vempainta. Muut pidättivät hengitystään ja pääinsinööri painoi käynnistä nappia. Naps, mutta mitään ei tapahtunut. Nappia painettiin uudestaan, mutta laite ei alkanut toimimaan. Niinpä tutkittiin, olisko tehty joku virhe. Kaikki liitokset käytiin läpi, johdot tarkistettiin ja jokainen osa tutkittiin tarkasti. Mutta mitään vikaa ei löytynyt. Laite oli täydellisesti kasattu, mutta se ei vaan toiminut. Sitten joku huomasi koneen kyljestä lähtevän sähköjohdon, jonka päässä on töpseli. Töpseliä ei oltu pantu virtarasiaan. Koneesta puuttui sähkö. Ei ihme, ettei laite toiminut.


Tämä on kuva Jeesuksen ylösnousemuksesta. Se on kuin kristinuskon sähkö, joka tekee kaiken eläväksi. Me voisimme ajatella uskoamme eräänlaisena koneena. Sen osia ovat seuraavat: ensimmäiseksi teologinen opetus, tieto ja opit. Sitten on käytännöt: rukoukset, Raamatun ja hengellisten kirjojen tutkimiset sekä erilaiset hiljentymiset. Sitten on vielä uskon yhteisöllinen ulottuvuus. Kokoonnumme yhteen, käymme kirkossa ja osallistumme ehkä johonkin palvelutoimintaan.


Nämä ovat uskonkoneen osia. Ne ovat hienoja ja kauniita ihan sellaisenaan. Mutta kun niihin lisätään Jeesuksen ylösnousemus, ne lähtevät liikkeelle, käynnistyvät ja alkavat toimia. Jeesuksen ylösnousemus tekee uskon opit, käytännöt ja yhteisöllisyyden eläväksi ja tuo niihin voiman.


Selitän tätä enemmän. Mitä Jeesuksen ylösnousemus tarkoittaa? Siinä tapahtui kaksi asiaa. Jeesus korotettiin Herraksi ja valtiaaksi. Hän otti haltuunsa saman taivaallisen vallan joka Jumalallakin oli. Lisäksi hän muuttui toisenlaiseen olomuotoon. Hautaan pantiin aineelliseen ihmisruumiiseen rajoittunut Jeesus, haudasta nousi näkymättömäksi hengeksi muuttunut Kristus. Hänestä tuli "eläväksi tekevä henki", niinkuin Paavali sen sanoi. Ja henkenä hän levittäytyy kaikkialle maailmaan samalla tavalla kuin Isä Jumala. Ja nyt Jumalan vaikutus kanavoituu hänen kauttaan ihmisten elämään. Ei ole muuta väylää ylhäältä alas kuin se minä ylösnoussut Kristus välittää.


Ja Kristuksen kautta Jumala tekeekin suuria. Paavali sanoo siitä näin: "kaikki ihmiset Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi". Hän tarkoittaa sillä seuraavaa: Ilman osallisuutta Kristukseen olemme kuolleita, pysähtyneitä ja hengettömiä suhteessa Jumalaan. Ihmisestä itsestäänkin nousee kyllä hengellisyyttä, mutta se jää etsinnän, kaipauksen ja aavistelun tasolle. Sekin voi kyllä jollakin tavalla johtaa Jumalan yhteyteen. Mutta tämä sisäsyntyinen hengellisyytemme ei vie ihmistä täyteen uskon voimaan ja uskon iloon.  


Kristuksen osallisuudessa tilanne muuttuu toisenlaiseksi. Kristuksen osallisuus tarkoittaa sitä, että Kristus tulee ihmiseen ja alkaa vaikuttaa hänessä. Hän on kuin näkymätön henki, joka ottaa meidät valtapiiriinsä. Siksi elämme "Kristuksessa". Tai voidaan sanoa niinkin, että elämme Pyhässä Hengessä. Pyhän Hengen voimassa ja vaikutuspiirissä.


Kristuksen vaikutus on sitä, että hän tuo meihin oman elämänsä. Hänet herätettiin kuolleista ja hän alkoi elämään uudenlaista, suurempaa elämää Jumalassa. Samalla tavalla tapahtuu meille. Kristus synnyttää meissä uudenlaisen yhteyden Jumalaan. Hän tuo Jumalan itsensä meihin. Näin Jumala itse on kuin sähkövirta, joka tekee uskon eläväksi ja todelliseksi.


Palataan tuohon vertauskuvaan koneesta. Meillä on uskonkoneen osat, opit, käytännöt ja yhteisölliset toiminnot. Kun Jumala itse tulee ihmisen elämään, nuo uskonkoneen osat alkavat toimia. Teologinen tieto muuttuu ilmoitustotuuksiksi. Jos ne olivat ennen mielenkiintoista filosofeerausta, nyt niistä tulee elämänkatsomuksen perusta, jota halutaan tutkia yhä syvemmin ja laajemmin.


Hiljentymisesta ja rukouksesta tulee portti toiseen maailmaan. Ei vain portti omiin ajatuksiin, vaan ovi, jota pitkin Jumala itse vaikuttaa meihin. Rukoukseen tulee ihan oikea vastapuoli, Jumala, joka puhuu, rohkaisee ja nuhteleekin.


Ja Jumalan läsnäolo uudistaa uskon yhteisöllista ulottuvuutta. Seurakunnan elämä tulee ihan uuteen valoon, kun tajuamme, että se on Jumalan asian viemisestä eteenpäin. Emme vain kokoonnu harrastamaan sitä ja tätä, vaan toteuttamaan tehtävää, jonka olemme saaneet Jumalalta.

 
Näin Jeesuksen ylösnousemus on kaiken kristillisen toiminnan sähkövirta. Se joka tekee toiminnastamme elävää. Paavali valottaa sitä vastaesimerkillä: "Ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne". Hän siis esittää teoreettisen mahdollisuuden: kuvitellaan, ettei Kristusta olisi herätetty kuolleista. Silloinkin voisimme kyllä saarnata uskonoppeja ja elää kristittyinä. Mutta se olisi turhaa. Se ei vapauttaisi meitä meidän synneistämme. Se ei toisi Jumalan voimaa uskonelämäämme, vaan touhu jäisi ulkokohtaiseksi puuhasteluksi. Eikä se veisi kuolemanjälkeiseen elämään.


Mutta kun Kristus on herätetty, asia on toisin. Koska hänet on herätetty, hän on täällä, tässä huoneessa, naapurihuoneessa ja jokaisessa maailman huoneessa ja kaukaisemmalla saarellakin. Jos on toisia planeettoja, joissa on eläviä olentoja, silläkin hän on. Ja siksi hänet voidaan ottaa vastaan, voin kutsua hänet minun sydämen huoneeseen. Voin sanoa: Herra Jeesus, armahda minua, tee minut lapseksesi, opeta elämään palvelijanasi, ja vapauta minut kaikesta mikä sitoo ja rikkoo. Ja kun sanon näin, en vain pohdi jotakin sisäistä itsessäni, vaan oikeasti avaan itseni elävälle persoonalle, Kristukselle. Ja silloin voi tapahtua uuden elämän ihme. Hengellinen valo ja voima alkaa ihan oikeasti virrata minussa.

Näin Jeesuksen ylösnousemus on se asia, jonka varassa kristinusko seisoo ja kaatuu. Se seisoo lujasti siellä missä Kristuksen kautta tullaan Jumalan yhteyteen ja eletään reilusti kristittynä. Kristinusko horjahtelee siellä, missä katse kääntyy elävästä Jumalasta johonkin ulkokohtaiseen. Ja kun riittävän kauan askarrellaan vain ulkoisten muotojen kanssa, kristinusko romahtaa maahan kuin kuollut patsas. Varotaan ystävät tätä. Uudistetaan hengellistä elämäämme tänä pääsiäisenä. Tartutaan tähän Jumalan lupaukseen: "Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä"