Kuula Kari, Nissinen Martti, Riekkinen Wille

Johdatus Raamattuun

Johdatus Raamattuun on kattava, ajantasainen esitys siitä, miten Raamatun kirjat ovat syntyneet, mitä ne sisältävät ja miten niitä olisi tulkittava. Kirjassa pyritään rakentamaan selkeä kokonaiskuva Pyhän kirjan rakenteesta ja sisällöstä. Theologia biblica - sarja

Johdatus Raamattuun on monipuolinen tietopaketti, joka sisältää yleistajuisen katsauksen Raamatun jokaiseen kirjaryhmään ja sen syntyyn. Lukija saa selkeän kuvan kunkin Raamatun kirjan keskeisestä sisällöstä ja runsaasti taustatietoja, jotka auttavat ymmärtämään Pyhän kirjan kokonaisuutta.

Tekijät selvittävät myös Raamatun syntyyn liittyviä historiallisia, poliittisia ja uskonnollisia kehyksiä. He etsivät yhteyksiä Uuden testamentin ja muun historiallisen aineiston välille ja pyrkivät löytämään perustellun tavan tulkita pyhiä tekstejä.